دسته: گوارش

سنگ های مجاری ادراری

سنگ های مجاری ادراری درمان بی اختیاری ادرار ، بی اختیاری ادرار بنابر تحقیقاتی که از آمارها بدست آمده دو یا  سه درصد از انسانها به سنگهای ادارای و کلیوی مبتلا می شوند که عوامل زیادی نظیر عوامل محیطی و ژنتیک در این سنگ سازی نقش به سزای دارند . در این خصوص یک چهارم […]

ادامه مطلب